Kategorier
Medieomtaler

Dagens Europa sett fra tegneblyanten

Omtale om det felleseuropeiske prosjektet i regi av Goetheinstituttet der tegnere fra hele Europa, inkludert Flis, bidrar med tegnede kommentarer til den politiske utviklingen.

Høsten 2016 fikk jeg lov til å bli med på prosjektet Picture Politics sammen med en bråte andre europeiske tegnere. Prosjektet ble arrangert av Goetheinstituttet.

https://www.ntbinfo.no/pressemelding/dagens-europa-sett-fra-tegneblyanten?publisherId=7936656&releaseId=13397991