Kategorier
Medieomtaler

Serienett anmelder «Omrockering»

Radio Gaga får lovord fra Trond Sätre i Serienett.

Trond Sätre i Serienett tar for seg Radio Gaga-boka «Omrockering» på en fin og grundig måte. Han tar dermed også for seg hvordan serien har klart seg i sitt første år etter at serien ble omarbeidet både grafisk og innholdsmessig.

«Omrockering» samler første året med denne ansiktsløftingen, og viser hvordan serien er blitt mindre anarkistisk og histrionisk, selv om vi kan snakke om en ganske forsiktig oppmykning som Sagåsen har håndtert på en eksemplarisk måte.

Trond Sätre, Serienett

Du kan lese hele anmeldelsen her!